De voordelen van de binaire optie trading

Wat houdt de strategie in de trend te volgen?

Zoals de naam al zegd, heeft de strategie de trend te volgen een betrekking met een trend en de daarmee in verband staande acties van de trader. De kern van de strategie is, dat veel investeerders op dezelfde uitkomst zetten, bijvoorbeeld op stijgende koersen van binaire opties.
Dat een trend wordt gevolgd is daarop gebaseerd, dat investeerders hun beslissingen op grond van een relatief gezamenlijke basis aan informatie maken. Bijvoorbeeld omdat ze allemaal dezelfde informatiekanalen hebben gebruikt. De strategie houdt in, dat het waarschijnlijker is, dat een trend verder gaat en geen omkeer plaats vindt.

Hierbij geld het spreekwoord: De trend is jouw vriend. De strategie is zowel voor nieuwelingen als ervaren trader geschikt, omdat ze gemakkelijk is en een goede kans op een succesrijk trade biedt. Maar ook deze strategie heeft uiteraard obstakels en verlokkingen, welke een probleem voor een trader kunnen zijn.

Wat is een trend?

Bij deze strategie staan trader voor de uitdaging een trade erkenbaar te maken. Daarvoor moet de vraag worden gesteld: Wat is een trend? Over het algemeen kan worden gezegd, dat een trend een kennelijk koersrichting weergeeft, dus of stijgende of dalende koersen. Een koers kan op de middellange termijn en ook langdurig zijn. Relevantie heeft hier het tijdvak, in welke een trend wordt geobserveerd. Daarbij is het belangrijk, steeds op de hoogte van politisch en economisch gebeuren te zijn, om situaties te erkennen, waar een trend zou kunnen omkeren. De strategie om een trend te volgen is gegrond in een trendanalyse. Hiervoor zijn er de een of andere hulpmiddelen, die een trader kunnen helpen een beslissingen voor een bepaalde strategie te maken.

De chartanalyse is noodzakelijk

Om een owaartse of neerwaartse trend zichtbaar te maken, moet een chartanalyse worden toegepast. Hierbij worden de kencijfers als orientering van de trader gebruikt. Deze kencijfers tonen bijvoorbeeld aan, wanneer een trend begint of eindigt. Als bijvoorbeeld een optie een opwaartste trend vertonnd, dan kan het zich op de chart door de hoogte van het tussen hoog of de tussen diepte aftekenen. Bij een afwaartste trend is het andersom. Bereikt een trend een omkeer, moet een trader handelen, om niet opbrengsten te verliezen. Een trader zou bij een omkeer van de trend een put-optie kunnen kopen. Trader moeten bijzondere naleving bij de ontwikkeling van hoogste en diepste koersen hebben. Hier zou moeten na worden gekeken, aan welke puntende afwaartse en opwaartse bewegingen stoppen. Verder moet helder zijn, op welke hoogte zich deze punten bevinden. Bevinden zich deze punten op een constante niveau, of wordt een verschuiving van deze punten naar boven of naar beneden aangetoond? Een tweede analysemethode is de schouder-kop-schouder formatie. In een chart worden formaties duidelijk zoals bijvoorbeeld de schouder-kop-schouder formatie. Hierbij toond de formatie de contour van de menselijke schouders en de kop aan. Bijvoorbeeld start een koers op het niveau van de linke schouder, stijgt tot het niveau van de kop en daalt daarna weer. An deze punt heeft de koers dan ongeveer het niveau van de uitgangskoers, gemeten aan de linker schouder. De signalen voor een trader om acties uit te voeren, zijn hier de stijging van de linke schouder tot de kop, en het dalen van de kop tot de rechte schouder. Ook andere analysetechnieken bedienen zich aan een soortgelijke principe, zoals de schouder-kop-schouder-formatie.

Welke voordelen en risico’s ontstaan bij de handel met binaire opties?

De handel met binaire opties heeft ten voordeel, dat verliezen voor de trader “zijn afgetopt”. Verder kunnen voor trader kleinste koersbewegingen oninteressant tijn, omdat de handel met binaire opties onder meer is gekenmerkt door een bepaalde verlopen tijd. De koers in het begin ofwel in het eind van de verlopen tijd is doorslaggevend voor een trader. Bij vaak tot staand komende bewegingen van de koersen zou voor een langere verlopen tijd moet worden gekozen. Verder moet een trader goed van de lengte van een tijdsvak gebruik maken. Met andere woorden: De trader moet tijdvertraagd handelen en met een paar goed geplaatste trades er het meest uit een trend uithalen. Dat hangt af van het kenmerk van een trend, namelijk middellang of langdurig te zijn.
De trend is per se een verlokking en biedt zich aan om lang te blijven volgen. Als de bron an informatie laat zien dat een koers ver zal dalen, of als er informatie daarover ontbrekt, moet een trader de trend gaan anpassen omdat deze zou kunnen omkeren. Bovendien wordt aangeraden niet het hele kapitaal verbruiken als er op een richting of beweging van een trend wordt gezet. Uiteindelijk wilt u niet de opbrengsten verliezen. Daarom is het beter om na een paar geplaatste trades naar een andere trend te wisselen. Trendombreken gebeuren altijd weer bij de handel met binaire opties.

Volatiliteit en de strategie – wat is belangrijk?

Wat houdt de volatiliteit strategie in?

Naast de strategie de trend te volgen bestaat ook de volatiliteit strategie. Bij deze strategie gaat het daarom, dat zich een koers in een grote marge bewegt. In het tegendeel tot de strategie een trend te volgen, is de richting in welke zich een koers bewegt niet uitslaggevenend.
De volatiliteit strategie is bijzonder voor trader geschikt, die door relevante infomatie op de hogte zijn en in staat zijn om grote verliezen in te plannen. De strategie wordt toegepast, als de koersen grotere wankelingen hebben. Deze wankelingen van de koers kunnen een veeltal van gebeurtenissen onderliggen. Bijvoorbeel door fiscale gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld een rente-aanpassing door de Europese Centrale Bank of door andere uitspraken van de voorzitter van de ECB. Maar ook gebeurtenissen op het meso-niveau, zoals bijvoorbeeld de publicatie van de saldi van de naamloze vennootschappen of door een aankondiging van een fusie van grotere ondernemingen kunnen wankelingen van de koersen ontstaan. Om te kunnen inschatten of een koers in de naaste tijd grotere wankelingen gaat onderliggen, moet relevante informatie worden verkregen en het moet voor het begin van de commercieel week een trade worden geplaatst.

Trader kunnen uit verschillende opties gaan kiezen

Bij de One-Touch optie wordt bepaald, dat een koers tijdens de verlopen tijd een grens raakt of een grens wordt bereikt.
Daarbij is het voor een succesrijk trade voldoende, als deze grens een keer wordt bereikt. Als bijvoorbeeld de aandelen van een onderneming x bij 14,50 Euro liggen en de voorafgaand bepaalde grens bij 15 Euro ligt, dan is de trade succesrijk, als de koers tijdens de verlopen tijd een keer de waarde 15 Euro heeft bereikt. Deze opties is voor markten geschikt, welke een sterke volitaliteit onderliggen.
Vaak kan hier worden geobserveerd, dat koersen geen sterke opwaartse trend vertonen. Dat staat in het tegendeel tot de afwaartse trend. Naast de One-Touch optie kan een trader ook voor een No-Touch-optie kiezen. Maar raakt de koers tijdens de verlopen tijd een keer de grens, so heeft de trader geen succes bij deze trade gehad. Een nieuwe form van deze Touch optie zijn opties, bij welke een koers van een basiswaarde twee punten moet bereiken. Deze opties heten Double-One-Touch en Doubel-No-Touch-opties. Als bijvoorbeeld de aandelen van onderneming x bij 15 Euro ligt, kan de Double-Touch-optie aan voorwaarden gekoppelt zijn, dat tot het eind van de verlopen tijd de koers een keer 15,50 Euro een een keer 14,80 Euro moet bereiken, om tot een success te leiden.

Welke opbrengsten laten zich genereren?

De trader van binäre optionen bepaald zijn risico door de inzet zelf. Daardoor wordt het risico beperkt. Sommige broker bieden ook de mogelijkheid, om een trade in het geval van verliez te beschermen. Daarbij kan een terugbetaling tot 15% mogelijk zijn. Is een trader met de volatiliteit strategie succesrijk, zo kunnen opbrengsten tussen 65% en 85% worden gegenereerd. Over het algemeen worden bij deze strategie bij twee broker met soortgelijke opbrengsten en een identieke verlopen tijd een put-optie en een call-optie gekocht.

Bij voorbeeld besluit een trader zich bij het eerst platform voor de put-optie en gaat dus van dalende koersen uit in het One-Touch modus en bij een ander platfrom koopt hij in het One-Touch modus een call-optie, en gaat dus van stijgende koersen uit.
Zo kan een trader het verliez op het ene platform door een succesrijk geplaaste trade op optieseen ander platform compenseren en ook winst maken. Verder bestaat er ook nog de High-Yield modus, in welke opbrengsten van meerderde honderd percent bereikt kunnen worden. Ook in deze modus koopt een trader een call-optie en een put-optie bij twee trader, met een gelijke verlopen tijd en soortgelijke opbrengsten. Aangenomen een trader zet in deze modus 200 Euro in.

Een keer doet hij of zij dat op een put-optie en een andere keer op een call-optie. De mogelijke opbrengst bedragt 300%. Wint de trader een optie en verliest de andere, zo verliest hij wel 200 Euro maar maakt met de andere optie 600 Euro winst. Daardoor bedragt de winst in totaal 400 Euro bij deze twee trades.

De High-Yield modus kan hoge opbrengsten oplevern, maar houdt ook een hoge maat an risico in. Want het moeten waarden worden bereikt, welke alleen maar door sterke wankelingen van de koersen kunnen worden mogelijk zijn.

Hoe kan de strategie in de praktijk worden toegepast?

Voorwaarde voor de handel met de volatiliteit strategie is een broker, welke over de One Touch functie beschikt. Voor trader met een lage budget zijn uiteraard platformen met een laag minimum stortingsbedrag geschikt. Maar dit platform moet ongeveer dezelfde opbrengsten hebben als het tweede platform. Ook de verlopen tijden moeten ongveer gelijk aan elkaar zijn.

Waarop moeten trader verder letten?

De volatiliteit strategie laat zien, dat ook met laag inzet hoge opbrengsten gegenereerd kunnen worden. Voorwaarde is, dat de twee broker ook de One-Touch functie hebben. Trader moeten verder opletten, dat de One-Touch handel niet doorgaand over de hele looptijd beschikbaar zijn en ook maar met een beperkt aantal aan goederen mogelijk is.

Welke strategie is geschikt voor mij?

De binaire opties handel & de Bollinger Bands

Toen ik in binaire opties handelde, heb ik veel strategieën geleerd en uitgeprobeerd en ik kan met zekerheid vertellen dat het gebruik van de Bollinger Bands (de Bollinger banden) een geweldige methode kan zijn om de price action (analyse van vroeger verhandelde prijzen) te meten.
Andere indicatoren die ik ook goed vind zijn de color stochastic (kleur stochastisch) (de 8,3,3 of 5,3,3 instellingen) die soms goed werk kunnen leveren, maar ook problemen wanneer de prijs zich in een sterke downtrend of uptrend bevindt (naar beneden of naar boven gericht). Bij een downtrend hebben we een bullish blauwe kaars die eruit ziet alsof de prijs omhoog zal gaan, maar wat ie echt doet is blijven dalen. De stochastische indicatoren bewegen strak langs de onderkant van deze downtrend (naar beneden dus) en uiteindelijk beginnen, na een lange downtrend, naar boven te bewegen. Let op de divergentie of scheiding in de stochastische indicatoren wanneer de prijs omhoog gaat, want dit is een belangrijk punt om naar te kijken als je besluit de stochastische oscillator te gebruiken.

Via de kleuren die zich vertonen in de buurt van toppen en bodems in de markt, maakt de kleur stochastische oscillator geweldige aankoop en verkoop zones herkenbaar. Hier is een link naar de color stochastics (kleur stochastische indicatoren) als je geïnteresseerd bent te checken hoe ze eruit zien. Persoonlijk, om koop en verkoop zones beter te herkennen, voeg ik graag de 80/20 niveaus toe aan de indicator.

De stochastische indicator, gebruikt samen met de Bollinger band, kan helpen omdat zodra de prijs de bollinger band bereikt en de stochastische indicatoren hun weg omhoog of omlaag beginnen, heb je een goede gelegenheid voor een binaire optie handel met een korte tijdsbestek. In het kort, ga ik nu een paar andere zaken toelichten die me onlangs goed hebben geholpen.

Tijdgrafieken

stock22Voor wat betreft de tijdgrafieken, wil ik in de gelegenheid zijn een prijsbeweging naar boven of naar beneden te kunnen vangen en, omdat ik van een tijdsbestek van 5 minuten hou, gebruik ik de 5 minuten grafieken om de bewegingen te kunnen timen. Dit zou ook met de 1 minuut grafiek kunnen, maar je moet dan heel snel zijn om de bewegingen omhoog en omlaag te vangen en paraat staan om je handel te plaatsen wanneer de handelsvenster beschikbaar komt. In principe, als ik handel met een vervaltijd van 15 minuten, heb ik liever de 15 minuten grafieken en liever de 5 minuten grafieken als ik met een 5 minuten vervaltijd handel, en zo maar door.

Andere indicatoren

Een supply and demand (vraag en aanbod) indicator werkt een beetje zoals de steun en weerstand indicatoren en kan nuttig zijn om goede zones te vinden om de handel uit te voeren. In principe begin je te zoeken naar PUT opties wanneer de prijs de blauwe zone bereikt, en naar CALL opties wanneer de prijs de rode zone bereikt, maar het is niet zo eenvoudig, je moet de prijs goed in de gaten houden en zien hoe het reageert zodra het deze zones bereikt.

De resultaten van de afgelopen dagen

18 maal winst en 5 maal verlies behaalt, in de afgelopen dagen, door de toepassing van enkele concepten uit dit artikel en eigenlijk door gewoon de Bollinger band en de vraag en aanbod indicator te gebruiken om de prijs te zien schommelen naar de verschillende niveaus.
Wat ook geholpen heeft was de handel staken wanneer de prijs tekenen van hoge volatiliteit of laag volume ging tonen.

Tussen de middag, 12:00 tot 12:45, voor de meeste lunchtijd, kan een lastige moment zijn om te handelen en ook wanneer de belangrijkste handelssessies voorbij zijn. Voor wat het nieuws betreft, je moet een beetje geduld hebben en tot na het nieuws wachten om te handelen, maar het kan gedaan worden indien je een nieuw trend volgt in zijn ontwikkeling. Zelf, wacht ik met ondernemen liever 10 minuten of zo na het nieuws dan vlak voor het nieuws, in verband met de prijsschommelingen die plaats kunnen vinden.

Wat zijn Penny Stocks? het is de moeite waard?

Penny stocks versus binaire opties

Wat is beter, penny stocks of binaire opties? Dit was de hamvraag tijdens een debat tussen verschillende spelers op de financiële markt. In dit artikel zal ik deze handelskeuzes toelichten en mijn mening geven over wat ik zelf beter vind en waarom.

Binaire opties

pennystocksErvaren traders (handelaars) houden waarschijnlijk meer van binaire opties omdat ze, binnen enkele minuten en soms seconden, een rendement kunnen bieden van maar liefst 80%. Het feit rond binaire opties is voor veel traders (handelaars) echter dat je ook alles kan verliezen wanneer je de verkeerde voorspelling doet. De makelaar Optie24 zelfs ambachten worden aangeboden in 30 seconden.De gemiddelde handelaar kan moeite hebben om winst te maken, omdat je 55% zekerheid moet hebben dat je transacties juist zijn en de marge voor fouten is hier uiterst klein.
Dat gezegd, indien je over een goede strategie beschikt en een goed plan hebt, is het zeker mogelijk om winst te maken met binaire opties.

Penny stocks

Zonder de verplichte zorgvuldigheid en onderzoek kunnen penny stocks, zoals met alles op financieel gebied, risico’s met zich meebrengen. Toch is er een element van penny stocks die me aanspreekt, dat je de aandelen te allen tijde kan verkopen om eventuele verliezen te beperken. En je kan, net als in de forex handel, een stop loss instellen en bovendien kun je veel meer verdienen dan met binaire opties.

Stel bijvoorbeeld dat je penny stocks koopt van $0,01 per aandeel en ze stijgen tot $0,05, dan heb je, met een investering van $100, een rendement van $500.
Probeer dat met binaire opties te evenaren. Het zal in de meeste gevallen niet gebeuren, hoewel het wel mogelijk is als je goed genoeg bent als handelaar. Maar je zal veel transacties nodig hebben en de nauwkeurigheid van een laser om dit te bereiken aan de hand van een basis rendement van 70% – 85%. Een nadeel van penny stocks zijn de makelaarskosten die erbij horen, een vergoeding die je moet betalen wanneer je koopt en ook wanneer je verkoopt, en dat kan je winst flink verminderen vooral wanneer het niet om grote bedragen gaat.

Bovendien is er in de penny stock markt sprake van fraude, ook een nadeel, hoewel dit kan worden voorkomen met de juiste onderzoek vooraf. Een goede plek om cijfers en vooruitzichten van een bedrijf te onderzoeken is op de website van dat bedrijf, onder de rubriek investors (investeerders) en door een kijkje te nemen in de SEC dossiers.

Bovengenoemde is en prima manier om te voorkomen dat je in het verkeerde bedrijf investeert en een geweldige manier om te berekenen of het bedrijf verder kan groeien na de investering. Het hangt allemaal af van wat je doelen zijn, sommige willen penny stocks kopen om ze weer snel te verkopen, sommige willen investeren op de lange termijn om zo veel mogelijk winst te maken en de penny stocks eventueel op een later tijdstip verkopen.

Mijn oordeel

Het is mij duidelijk wie de winnaar is in deze strijd en dat zijn de penny stocks. Toch kunnen binaire opties, met de juiste strategie, net zo winstgevend zijn. Op dit moment hou ik van beide handelsvormen en ik ben zeer tevreden met de uitkomst van mijn recente PUT optie voorspelling op AHII, de gezonde e-sigaret bedrijf. Er is meer aan binaire opties op binaireoptiesned.com.
Ik ben nog steeds veel aan het leren. Ik concentreer nu op slechts een paar penny stocks, zodat ik meer kansen heb om prijsbewegingen correct te voorspellen en natuurlijk een aantal goede live transacties uit te voeren.

Wie is klugt, heeft een strategie!

De beste 5 minuten strategie

Een zeer winstgevend korte termijn handelsstrategie is soms moeilijk te vinden en soms ook om toe te passen. Je boft dat ik vandaag een strategie weggeef die niet alleen een groot succes is, maar ook vrij eenvoudig te gebruiken. Alles wat je nodig hebt voor deze 5 minuten strategie is de toegang tot grafieken, de toegang tot een broker en een beetje geduld.

Deze 5 minuten strategie gebruikt maar één trading indicator en het is de Derivative (afgeleide) Oscillator indicator.
Deze indicator is trend genererend en trend vindend en past zichzelf toe aan de prijsactie van onze activa. De Derivative Oscillator is een unieke technische analyse indicator omdat het momentum gebruikt van de activa om een signaal output te formuleren en genereren.

Om deze indicator te kunnen toepassen in onze handelsstrategie moeten we zorgen dat het tijdsbestek dat we naar onze activa kijken wordt ingesteld op 5 minuten, want dit is een 5 minuten strategie. Elke andere tijdsbestek zal de nauwkeurigheid van de signalen beïnvloeden. Bovendien werkt deze indicator het beste voor aandelen met een hoog volume en valutaparen met lage volatiliteit. Een aantal populaire hoog volume aandelen die geweldig in deze strategie passen zijn Apple, Nike, Exxon en Amazon. Geschikte Valutaparen met lage volatiliteit die geschikt zijn voor deze strategie zijn EUR/USD, USD/CHF, NZD/USD en USD/CAD.

Verdien 100€ in 5 minuten?

verdienenNu we de basis hebben, laten we kijken hoe we deze indicator in een handelsstrategie kunnen toepassen. Hieronder afgebeeld vind je een voorbeeld van hoe deze indicator eruit zou zien wanneer het toegepast wordt op onze handelsstrategie. Als je goed kijkt, kun je zien dat de bars van de derivative oscillator in dezelfde richting gaan als de prijsactie kaarsen, of dat de indicator het zal voorspellen en je laten zien hoe het verandert en hoe het dan de prijs volgt. In dit voorbeeld hebben we drie handelsmogelijkheden en alle drie eindigen in de winst. Voordat een trading signaal gegenereerd wordt moeten we wachten op een stapje verder en op een bevestiging. De stapje verder is een verandering die plaatsvindt in de richting van onze derivative oscillator indicator. Dit betekent dat, als er een negatieve kaars onder de 0.00 waarde zit, moet de volgende kaars een positieve kaars zijn en vice versa. De bevestiging krijg je wanneer de kaars die zich boven of direct naast onze derivative oscillator vormt, in dezelfde richting beweegt als die ene kaars. Dan pas kunnen we een handel plaatsen in die richting, met een aflooptijd van 5 minuten.

Deze indicator is vrij eenvoudig en tot nu toe heb ik er een succes van ongeveer 73% in-the-money mee gehad. Hou je op de hoogte want mijn plan is om voor jou nieuwe strategieën te blijven onderzoeken en ontwikkelen!
Veel succes, en als je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan niet om ze hieronder te vermelden!